JĘZYK ANGIELSKI OGÓLNY GENERAL ENGLISH

Lekcje posługiwania się językiem angielskim. Ćwiczymy mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu oraz poznajemy niezbędną gramatykę. Najczęściej połączone z konwersacjami.

KONWERSACJE

Zajęcia dla osób, które chcą poprawić lub utrzymać płynność w mówieniu po angielsku. Ciekawe spotkania i rozmowy na ciekawe tematy ustalane w oparciu o Twoje zainteresowania i potrzeby (wyjazd, praca, specjalizacja).

BUSINESS ENGLISH

Lekcje, których głownym celem jest poznawanie słownictwa z różnych dziedzin biznesu oraz usprawnienie codziennej komunikacji w środowisku biznesowo-korporacyjnym.

PRZYGOTOWANIE DO MATUR I EGZAMINÓW

Lekcje dla osób, które przygotowują się do egzaminu lub matury. Podczas zajęć przerabiamy materiał i wszystkie zgadanienia wymagane przy konkretnym egzaminie oraz robimy testy próbne w celu monitorowania postępów.

KURSY JĘZYKOWE DLA FIRM

Oferuję kursy językowe oraz konwersacyjne

dla firm. Forma zajęć i tematyka dostosowane

są bezpośrednio do potrzeb pracowników firmy.